Training: In gesprek met mensen met dementie in het Alzheimer Café | oktober

Ervarea
Walikerstraat 14
3811WT Amersfoort
Nederland

We merken dat het niet gemakkelijk is om de mens met dementie centraal te zetten in het Alzheimer Café. Vaak zijn vooral mantelzorgers aan het woord en minder vaak de mens met dementie zelf. Ze komen ook zeker niet in grote getale naar de avonden in het Alzheimer Café. Toch hebben ook mensen met dementie wel degelijk wat te vertellen. Daarom wil Alzheimer Nederland nadrukkelijk promoten om mensen met dementie een stem te geven in het Alzheimer Café. We bieden gespreksleiders/inleiders van Alzheimer Cafés/ Trefpunten en Theehuizen een training aan die er op gericht is het gesprek aan te gaan met mensen met dementie.

Op  30 oktober is de cursus in Amersfoort, gegeven door bureau Ervarea en passend in het project van Alzheimer Nederland: in gesprek met 100 mensen met dementie.

Tijdens de bijeenkomsten van het Alzheimer Café kun je dan gebruik maken van je toegenomen kennis op dit gebied.

Zaken die aan de orde komen zijn:

Theorie : Kitwood (gedrag) , Onderbrein/bovenbrein met luikje

Prikkels (geluid/beweging)  Gedrag  competenties  overtuiging

Oefeningen: Superbrein (ervaren overprikkeling), 21/22/23 (genoeg tijd voor antwoord)

Geen vragen maar aanbod (stress), Vertaling naar het café

Hartenkreten van mensen met dementie

Aandacht voor de driehoek waarin de partner, maar ook de andere bezoekers een rol spelen.

Aantal deelnemers: 8-15.

Bij overschrijving van het aantal deelnemers wordt een reservelijst opgemaakt. Deelnemers geplaatst op de reservelijst ontvangen hierover bericht. 

Informatie: Anne-Marie Bruijs en Josephine Lambregts