Praktische informatie collecte

In 2018 vindt de landelijke collecteweek plaats van 5 t/m 10 november.

Contactgegevens Collectebureau en Relatiebeheerders

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met één van de teamleden van de Collecte. U vindt hier de gegevens van alle teamleden en hoe u hen kunt bereiken.

Opbrengst 2017 per gemeente

Wilt u ook weten wat de totale opbrengst in 2017 in uw gemeente is geweest? Klik hier en zoek uw eigen gemeente op in de lijst.

Website Collecte

Voor meer informatie; ga naar de website van de collecte van Alzheimer Nederland.

Wist u dat  de beeldvorming over de collecte soms anders is dan de werkelijkheid?

Online collectebus

Bij Alzheimer Nederland kunt u ook online collecteren. De opbrengst van deze digitale collecte komt ook ten goede aan de bestrijding van dementie en de ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Lees meer over het online collecteren.

De collecte en de AVG (privacywet)

In mei en juni was er vrij veel te doen over de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), oftewel de privacywet. Op dit moment hoor je wat minder over, maar de verordening blijft bestaan en daarom moeten wij er ook naar handelen. In de loop van 2019 krijgen we een nieuw CRM-systeem waarin jullie als organisatoren en coördinatoren direct kunnen werken. Er hoeven daardoor geen bestanden meer op en neer gestuurd te worden. Bovendien hebben jullie altijd inzicht in aanmeldingen van nieuwe collectanten en kunnen jullie kijken of mutaties goed verwerkt zijn. Eventuele aanpassingen kunnen ook direct worden doorgevoerd. Tot het nieuwe CRM-systeem is geïmplementeerd, werken we nog met collectantenbestanden die op jouw eigen computer staan. Voor de duidelijkheid willen wij jullie nogmaals wijzen op de eisen die aan deze bestanden worden gesteld. (klik hier voor gedragsregels). We krijgen ook regelmatig vragen welke fysieke gegevens jullie als coördinatoren en organisatoren moeten bewaren. Alle gegevens die niet te herleiden zijn naar personen, zoals stratenplannen, mogen onbeperkt worden bewaard zolang er geen namen, adressen, telefoonnummers en mailadressen bij staan. De kopieën van de collectestaten en het stortingsbewijs moeten 7 jaar worden bewaard. De collectantenbladen moeten 1 jaar bewaard worden, daarna moeten ze worden vernietigd. Je mag papieren met persoonsgegevens niet zomaar weggooien, dus doe ze in een papierversnipperaar of verscheur het tot heel kleine stukjes zodat de gegevens niet meer leesbaar zijn.