Gedragsregels Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland is er voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Door de combinatie van gezondheidsfonds en patiëntenorganisatie met grote regionale invloed en veel vrijwilligers levert Alzheimer Nederland een concrete bijdrage aan het voorkomen en genezen van deze ziekte en tot die tijd aan het behouden van kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Naast het gericht zoeken naar oplossingen is het belangrijk dat de samenleving om leert te gaan met dementie. Het bundelen van krachten in de samenleving en het beter benutten van slimme technologische oplossingen is noodzakelijk om de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving zoveel mogelijk te behouden. En natuurlijk maken wij ons sterk voor kwalitatief goede professionele hulp.

Vanuit onze maatschappelijke rol hechten wij veel waarde aan het vertrouwen dat de samenleving in ons stelt. Hieruit vloeit vanzelfsprekend voort dat Alzheimer Nederland op een integere wijze uitvoering aan al haar activiteiten wil geven. Bij de uitvoering van deze activiteiten zijn zowel vrijwilligers als betaalde medewerkers betrokken. Vrijwilligers maken een belangrijk deel van de  organisatie uit. Op de in dit document aangegeven gedragsregels zijn wij aanspreekbaar.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

In de Gedragsregels van Alzheimer Nederland staat als derde uitgangspunt vermeld dat we voor sommige functies in de organisatie (zowel vrijwillig als betaald) een VOG verplicht zullen stellen. In het laatste kwartaal van 2018 hebben we een proef gedaan met de gratis online procedure ter verkrijging van de bedoelde verklaring. De deelnemers aan de proef hebben we bevraagd over hun mening over de procedure. Op basis van hun feedback hebben we de procedure definitief ingericht.

Leer meer over de VOG